2 czerwca w Warszawie odbyło się wyjątkowe wydarzenie, w którym wzięła udział także nasza Galeria - pierwsze w historii spotkanie polskich muzealników sportu.

W spotkaniu uczestniczyły delegacje 15 muzeów z całego kraju. Oprócz gospodarza i inicjatora, Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie były to: Muzeum Sportu i Turystyki w Karpaczu, Oddział Sportu i Turystyki Muzeum Miasta Łodzi, Tyska Galeria Sportu - Oddział Muzeum Miejskiego w Tychach, Galeria Sportu Bydgoskiego, Dział Sportu Muzeum Historycznego Miasta Gdańska, Muzeum Sportu Zabrzańskiego – Oddział Muzeum Miejskiego w Zabrzu, Muzeum Legii Warszawa, Sala Tradycji Pogoni Szczecin, Centrum Historii Sportu w Lublinie, Muzeum Kajakarstwa w Drohiczynie, Wystawa Wojciecha Fortuny – Od Marusarza do Małysza i Kowalczyk, Izba Pamięci Stanisława Marusarza, Centrum Górskie Korona Ziemi w Zawoi oraz Muzeum Sportu w Białymstoku (planowane). Swoją obecnością wydarzenie uświetnili sekretarz generalny Polskiego Komitetu Olimpijskiego Adam Krzesiński, zastępca dyrektora Departamentu Edukacji Publicznej i Sportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego Mariusz Młynarczyk, członkowie Rady Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie – przewodniczący prof. Wojciech Zabłocki oraz Grażyna Rabsztyn i Franciszek Cemka, a także prezes Fundacji Centrum Edukacji Olimpijskiej Kajetan Hądzelek.

Każda z delegacji zaprezentowała swoją instytucję oraz jej działalność. Rozmawiano także o problemach, z którymi muzea sportu w Polsce mierzą się na co dzień. Wiele z nich, jak np. kwestie lokalowe czy finansowe, okazały się wspólne dla niemal wszystkich reprezentowanych placówek. W toku dyskusji zastanawiano się także nad perspektywami powołania sieci polskich muzeów sportu, wobec których wszyscy wypowiedzieli się entuzjastycznie. Ustalono stały, coroczny rytm spotkań we wspólnym gronie, które pozwolą nie tylko nawiązywać i utrzymywać kontakty między poszczególnymi instytucjami, lecz także wymieniać się dobrymi praktykami oraz wspólnie występować w ważnych sprawach stanowiących przedmiot zainteresowania polskich muzeów sportu. Kolejne konferencje będą dotyczyć konkretnych zagadnień związanych z muzealnictwem, takich jak np. katalogowanie, opisywanie i udostępnianie zbiorów, konserwacja muzealiów i archiwaliów czy prawne aspekty działalności muzealnej.

Spotkanie zorganizowane zostało z okazji Jubileuszu 65-lecia istnienia Muzeum Sportu i Turystyki w Warszawie (1952), a tym samym – istnienia muzealnictwa sportowego w Polsce, gdyż przez długi okres MSiT było jedyną tego typu instytucją w kraju.


Partnerzy

 
 


Galeria Sportu Bydgoskiego
85-915 Bydgoszcz
ul. Gdańska 163
biuro@galeria-sportu.pl
 
Michał Jarocha
(052) 588 08 39
500-419-836